HomePage Slide (CAT)

El valor són les persones

És el nostre eslògan, que explica el sentit de la labor diària de les persones que formem part de GroupJob.
GroupJob és la marca que agrupa TempJob ETT i ValueJob, com a conjunt de Solucions Professionals en
l’Àrea de Persones.